KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI (1938)
Historyczny

Reżyseria
Józef Lejtes

Wytwórnia
LIBKOW-FILM

Zarys fabuły*

Gdy w 1791 r. Sejm Wielki uchwalił konstytucję 3-go Maja, która wprowadzała rewolucyjne zmiany w funkcjonowania państwa polskiego, caryca Rosji Katarzyna II, obawiając się wzrostu tendencji wolnościowych i potęgi Polski, wprowadziła w jej granice wojska rosyjskie, Na ich czele stanął ambasador rosyjski w Warszawie, generał Otto von Igelström, despota i polakożerca. Kiełkująca wśród patriotycznie nastawionych do zachodzących zmian przedstawicieli szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa idea zbrojnego powstania przeciwko obcemu ciemiężcy, zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Gdy generał von Igelström na wiosnę 1974 r. wydaje zarządzenie redukcji wojska polskiego o połowę i przymusowe wcielenie zredukowanych żołnierzy do armii rosyjskiej, wśród żołnierskiej braci wybucha bunt. Polskie oddziały wyruszają do Krakowa, gdzie przybyły z Drezna Tadeusz Kościuszko staje na czele insurekcji i rozpoczynają się gorączkowe przygotowania do starcia z rosyjską potęgą...

W rolach wiodących

Tadeusz Białoszczyński Tadeusz Kościuszko
Elżbieta Barszczewska Hanka
Witold Zacharewicz porucznik Jan Milewski
Jerzy Pichelski
(w czołówce imię: Jur)
rotmistrz Kazimierz Brochocki

W pozostałych

Jan Kurnakowicz sierżant Biedroń
Franciszek Dominiak Bartosz „Wojciech Głowacki”
Bogusław Samborski brygadier Antoni Madaliński
Gustaw Buszyński generał Otto von Igelström, ambasador Rosji w
Warszawie
Jerzy Chodecki sekretarz generała von Igelström
Tadeusz Frenkiel hetman Ożarowski
Józef Węgrzyn generał Józef Wodzicki
Tadeusz Kański pułkownik Ślaski
Henryk Rydzewski generał w sztabie Tadeusza Kościuszki
Marcin Bay-Rydzewski generał Tormasow
Henryk Modrzewski delegat Komisji Wojskowej z Warszawy z pismem
do brygadiera Madalińskiego
Zofia Dobrzańska matka Hanki
Wanda Jarszewska ciotka Hanki
Julian Krzewiński wuj Hanki
Henryk Widłaś dobosz Maciek
Aleksander Bogusiński uczestnik spotkania u generała Wodzickiego
Roman Dereń podkomorzy organizujący spotkanie z Kościuszką
Bronisław Oranowski emisariusz do Kościuszki w Dreźnie
Eugeniusz Poreda ksiądz celebrujący mszę przed bitwą pod Racławicami
Henryk Małkowski chłop w kuźni
Jerzy Kobusz kosynier
Feliks Żukowski kosynier
Irena Skwierczyńska żona szewca Marcelego
i inni  

Oprawa muzyczna

Muzykę skomponował Jan Maklakiewicz.

Piosenka
tytuł i autor nieznani
wykonawca nieznany


Niechaj się z Moskalem
Kuma hetman polny
A my szablą chcemy
Dobyć Polski wolnej

Zmykaj Igelströmie
Ze swymi sołdaty
Bo ci w naszym kraju
Tęgie spuścim baty

Albo ty hetmanie
Będziesz …
Albo cię przepędzim
Razem z Moskalami

Zmykaj Igelströmie
Powiedz Katarzynie
Że dopóki żyjem
Polska nie zaginie

Hej oficierowie
Katarzyny sługi
Już swawoli waszej
U nas czas niedługi

Szelmy i hultaje
… pijanice
Marsz do Petersburga
Pora zagranicę

Pieśń
Dalej bracia na Moskala
autor nieznany
wykonanie zbiorowe

dokładny tekst nieznany

* zakładka ‘Wstęp’

close