NA SYBIR (1930)
Dramat

Film pierwotnie niemy. W 1937 roku, po dodaniu ścieżki dźwiękowej i przedmowy Wacława Sieroszewskiego, wszedł ponownie na ekrany.

Reżyseria
Henryk Szaro

Wytwórnia
KINETON-SFINKS

Zarys fabuły*

Rewolucja, która wybuchła w Rosji w 1905 r. ponownie ożywiła nadzieje Polaków na zrzucenie kajdan niewoli, i w Królestwie Polskim zaczęły tworzyć się konspiracyjne związki zbrojne walczące z zaborczą okupacją. Jeden z nich zorganizował zamach na warszawskiego generał-gubernatora, a wykonawcą był młody bojowiec Ryszard Prawdzic, pseudonim "Sęp". Wybuch rzuconej prze niego bomby nie pociąga za sobą ofiar, następują jednak liczne aresztowania, a "Sęp" na jakiś czas musi schronić się na prowincji. W majątku Józefa Czarskiego na Kujawach, gdzie zostaje korepetytorem Wiesia, syna dziedzica, zakochuje się z wzajemnością w córce Czarskiego, Renie. Po kilku tygodniach Prawdzic zostaje wezwany przez organizację do powrotu do Warszawy, a Rena, nie mogąc znieść rozstania z ukochanym, podąża za nim. Chce zatrzymać się u przyjaciółki, Janki Mirskiej, również rewolucjonistki, jednak gdy przybywa do kamienicy, w której mieszka, jest świadkiem jej aresztowania. U właścicielki domu wynajmuje pokój, z nadzieją, że niedługo spotka Ryszarda. Nie wie, że stanie się to już niebawem w niezwykle dramatycznych okolicznościach...

W rolach wiodących

Jadwiga Smosarska Rena Czarska
Adam Brodzisz Ryszard Prawdzic „Sęp”
Bogusław Samborski pułkownik żandarmerii Sierow

W pozostałych

Mieczysław Frenkiel dziedzic Józef Czarski, ojciec Reny
Mira Zimińska rewolucjonistka Janka Mirska
Eugeniusz Bodo rewolucjonista
Jerzy Dworski rewolucjonista chemik
Stanisław Daniłowicz rewolucjonista
Maria Chaveau właścicielka pensjonatu
Kazimierz Justian szpicel
Michał Halicz oficer rosyjski, dowódca żołnierzy pilnujących
zesłańców
Czesław Skonieczny żołnierz pilnujący zesłańców
Henryk Rzętkowski żołnierz pilnujący zesłańców
i inni  

Na początku filmu słowo wstępne wygłasza pisarz Wacław Sieroszewski.**

Oprawa muzyczna

Kompozytorem muzyki jest Henryk Wars. Pieśni śpiewa chór Dana. W filmie wykorzystano ponadto tekst pieśni patriotycznej „Warszawianka” .

Pieśń
Warszawianka
wykonanie zbiorowe

(fragment)

Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wskrzeszenia był
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił

Słońcem lipca podniecany
Woła na nas z górnych stron
Powstań Polsko, skrusz kajdany
Dziś twój tryumf, albo zgon

Hej, kto Polak na bagnety
Żyj swobodo, Polsko żyj
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij

Trąbo nasza wrogom grzmij

Pieśń
O gwiazdeczko
śpiewa
(z offu)
chór Dana
fragment (śpiewany przez więźniów w Cytadeli)

O gwiazdeńko, coś błyszczała,
Gdym ja ujrzał świat
Czemuż to tak gwiazdko mała,
Twój płomyczek zbladł.

Czemuż mi już tak nie płonie
Jak za dawnych lat
Gdym na matki igrał łonie
W malowanych snach

Pieśń
tytuł nieznany
śpiewa
(z offu)
chór Dana
dokładny tekst nieznany

* zakładka ‘Wstęp’
** https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Sieroszewski

close