ROK 1863. „WIERNA RZEKA”(1922)
Melodramat historyczny

Reżyseria
Edward Puchalski

Wytwórnia
PHOS

Zarys fabuły*

W styczniu 1863 r. w Królestwie Polskim wybucha kolejny zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Młody arystokrata, książę Józef Odrowąż, który spontanicznie przyłącza się do powstania, zostaje ciężko ranny w przegranej przez powstańców bitwie pod Małogoszczem. Cudem udaje mu się wydostać z pobojowiska i, po przepełnionej cierpieniem i bólem wędrówce, dociera do wsi Niezdoły. Pełen ufności i nadziei na ratunek spotyka się z nieprzychylnym przyjęciem miejscowych chłopów. Wyszydzony i obrzucony obelgami zostaje przegnany. Bliski śmierci znajduje schronienie w położonym za wsią majątku państwa Rudeckich, którym pod nieobecność gospodarzy zarządza ich krewna, młoda i piękna Salomea Brynicka. Z wielkim poświęceniem i entuzjazmem, oddana całym sercem powstańczej sprawie, troskliwie opiekuje się chorym księciem i razem z wiernym sługą Szczepanem ukrywa go przed rosyjskimi żołnierzami. Pomiędzy obojgiem rodzi się gorące uczucie...

W rolach wiodących

Ryszard Sobiszewski książę Józef Odrowąż
Maria Hryniewicz Salomea Brynicka
Kazimierz Lasocki Szczepan, sługa we dworze Rudeckich

W pozostałych

Stanisława Chrzanowska księżna Odrowążowa, matka Józefa
Antoni Bednarczyk Rudecki, krewny Brynickich
Helana Marcello-Palińska Rudecka, krewna Brynickich
Stanisław Hryniewicz Antoni Brynicki, ojciec Salomei
Mieczysław Gielniewski sołtys w Niezdołach
Anna Wołkowicz Ryfka, córka karczmarza
Aleksander Zelwerowicz margrabia Wielopolski
Henryk Rydzewski oficer rosyjski
i inni  

Oprawa muzyczna

Film po rekonstrukcji cyfrowej wydano w 2013 roku na DVD. Muzykę, wykonywaną przez zespół DesOrient, skomponował Michał Lorenc.

Ciekawostka* (błędy w filmie)

W scenie, gdy Szczepan, sługa Salomei Brynickiej, wyrzuca ze swojej chałupy rannego księcia Odrowąża, wyrzuca również za próg jego prowizoryczne kule i zamyka drzwi. Po chwili ponownie otwiera drzwi i wyrzuca na zewnątrz te same kule.

Ciekawostka* (osoby)

Do filmu dołączono ujęcie pokazujące autentycznych powstańców styczniowych (starcy biorący udział w nabożeństwie).

* zakładka ‘Wstęp’

close