TRĘDOWATA (1936)
Melodramat

Reżyseria
Juliusz Gardan

Wytwórnia
Dom Handlowo-Przemysłowy SFINKS

Zarys fabuły*

Zubożały szlachcic Grzegorz Rudecki, właściciel majątku w Ruczajewie, jest bliski bankructwa. Gdy dowiaduje się o tym Edmund Prątnicki, wyrachowany dorobkiewicz czyhający na posag jego córki Stefci, zrywa dopiero co zawarte zaręczyny. Zrozpaczona dziewczyna, chcąc znaleźć zapomnienie po miłosnym zawodzie, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża do Warszawy. Wertując prasowe ogłoszenia znajduje ofertę pracy dla nauczycielki. Zgłasza się i niebawem, w majątku ordynata Waldemara Michorowskiego w Głębowiczach, zostaje guwernantką Luci, córki hrabiny Idalii Elzonowskiej, ciotki ordynata. Pomiędzy Stefcią i Waldemarem rodzi się uczucie, które w krótkim czasie zamienia się w szczerą i gorącą miłość. Na drodze ich szczęściu stają jednak konwenanse oraz intrygi niedoszłej narzeczonej ordynata, hrabiny Melanii Barskiej. Bezgranicznie zakochany Waldemar nie zamierza ustąpić...

W rolach wiodących

Elżbieta Barszczewska Stefcia Rudecka
Franciszek Brodniewicz hrabia Waldemar Michorowski, ordynat
na Głębowiczach
Kazimierz Junosza-Stępowski książę Maciej Michorowski
Mieczysława Ćwiklińska baronowa Idalia Elzonowska
Tamara Wiszniewska
(w czołówce: Mira Wiszniewska)
Lucia, córka baronowej Elzonowskiej

W pozostałych

Stanisława Wysocka księżna Ksawera Podhorecka
Józef Węgrzyn Rudecki, ojciec Stefci
Alina Halska Rudecka, matka Stefci
Wacław Pawłowski Edmund Prątnicki
Władysław Grabowski hrabia Trestka
Zofia Lindorf Rita Szeliżanka
Zygmunt Chmielewski hrabia Barski
Irena Malkiewicz Melania, córka hrabiego Barskiego
Wanda Jarszewska hrabina Ćwilecka
Maria Bożejewiczówna Paulina, córka hrabiny Ćwileckiej
Aleksander Bogusiński książę Podhorecki, wuj Waldemara
Leopold Morozowicz członek rady familijnej
Ludwik Fritsche Antoni, kamerdyner Michorowskich
Józef Zejdowski lekarz
Stefania Betcherowa służąca u Michorowskich
Kazimiera Horbowska gość na balu u Michorowskich
Helena Zarembina gość na balu u Michorowskich
i inni  

Oprawa muzyczna

Muzykę skomponował Władysław Eiger. W filmie wykorzystano dwie kompozycje Johanna Straussa (syna), walc „Wino, kobieta i śpiew” oraz walc „Życie artysty” (we fragmencie pokazującym bal w Głębowiczach).

* zakładka ‘Wstęp’

close